1. Trang chủ
  2. Hỗ trợ
  3. Quản lý bán hàng
  4. Module đơn hàng
  5. Cách chỉnh sửa thông tin chi tiết đơn hàng

Cách chỉnh sửa thông tin chi tiết đơn hàng

Trong bài viết trước Teamcrop hướng dẫn bạn cách tạo mới đơn hàng. Trong bài viết này Teamcrop hướng dẫn bạn chỉnh sửa thông tin đơn hàng trong hệ thống quản lý admin.

Để chỉnh sửa một đơn hàng đã tạo:

Từ menu Bán hàng ----> Đơn hàng

 

Tìm đơn hàng cần sửa (có thể tìm ở ô tìm kiếm theo tên khách hàng, số điện thoại, email, mã đơn hàng,..) và nhấn Cập nhật (cây viết) bên phải đơn hàng hoặc nhấn trực tiếp vào Mã đơn hàng đó.

Hệ thống sẽ mở màn hình chỉnh sửa đơn hàng như dưới đây:

 

 Bạn có thể chỉnh sửa thông tin chi tiết đơn hàng như: 

  • Chỉnh sửa thông tin khách hàng: đặt hàng và giao hàng
  • Thêm hoặc bớt sản phẩm trong đơn hàng
  • Chỉnh sửa số lượng sản phẩm trong đơn hàng
  • Chỉnh sửa giảm giá nếu có
  • Chỉnh sửa phí vận chuyển nếu có

 

 Bạn có thể thay đổi trạng thái đơn hàng, nguồn đơn hàng, đánh tag ghi chú nhanh các tag cách nhau bởi dấu phẩy, ngày nhận hàng,..

 

Sau khi chỉnh sửa đơn hàng hoàn tất nhấn nút Lưu phía trên bên phải của đơn hàng đang mở để lưu lại thông tin vừa thay đổi.

Lưu ý

1. Khi đơn hàng ở trạng thái Hoàn thành hay trạng thái Hủy thì đơn hàng đó không thể chỉnh sửa được nữa.

2. Để chỉnh sửa đơn hàng và thay đổi trang thái đơn hàng thì nhân viên đó phải được quản lý cấp quyền.