Cài đặt cảnh báo tồn kho cho sản phẩm

Trong bài trước Teamcrop đã hướng dẫn bạn xem tồn kho của sản phẩm và cách nhập xuất kho bán hàng. Trong bài viết này Teamcrop sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập cảnh báo tồn kho khi sắp hết hàng trong kho.

Cảnh báo tồn kho giúp cho kiểm soát hàng hóa trong kho một cách cụ thể chi tiết từng mặt hàng và số lượng sản phẩm trong kho thấp hơn mức quy định thì hệ thống sẽ thông báo giúp doanh nghiệp những bước chuẩn bị nhập hàng nhanh chóng, tránh tình trạng thiếu hụt hàng hoá trong kinh doanh thương mại.

Teamcrop cho phép bạn đặt hạn mức cảnh báo số lượng tồn kho theo mức độ cảnh báo khác nhau. Khi một trong các sản phẩm, hàng hóa có mức tồn kho thấp hơn hạn mức cảnh báo, lúc này sẽ có một thông báo màu tương ứng với từng mức độ đã cài đặt để cảnh báo cho bạn biết số lượng tồn kho sắp hết. Để từ đó bạn có thể chủ động trong việc nhập nguyên liệu vào kho hàng.

Công thức tính : Cảnh báo khi: Tồn kho  <  Hạng mức thiết lập 

 Cài đặt cảnh báo

Để cài đặt cảnh báo tồn kho cho sản phẩm:

Từ thanh menu Quản lý kho ----> Xem tồn kho (Xem tồn kho theo sản phẩm hoặc xem tồn kho theo SKU)

  •  Cảnh báo tồn kho với sản phẩm 

Tính trên tổng số lượng tồn của sản phẩm, KHÔNG quan tâm đến kiểu dáng, màu sắc, chi tiết - thuộc tính của sản phẩm

Trên danh sách xem tồn kho nhấn vào dấu + ở cột Theo dõi như hình dưới đây.

Nhập số lượng định mức tồn dưới cho phép và nhấn Tạo

Những sản phẩm vi phạm định mức tồn kho sẽ hiện thị cảnh báo màu đỏ như hình sau.

 

  • Cảnh báo tồn kho với SKU - từng thuộc tính sản phẩm

 

Cảnh báo dựa trên số lượng tồn của từng kiểu, từng size, màu sắc,... của sản phẩm.

Trên danh sách xem tồn kho nhấn Xem tồn kho theo SKU, nhấn vào dấu + ở cột Theo dõi như hình dưới đây.

Nhập số lượng hạn mức tồn cho từng kiểu của sản phẩm và nhấn Tạo

Những kiểu, thuộc tính sản phẩm vi phạm định mức tồn kho sẽ hiện thị cảnh báo màu đỏ như hình sau.