Danh sách khách hàng

Trong bài viết trước Teamcrop hướng dẫn bạn cách quản lý đơn hàng. Trong bài viết này Teamcrop sẽ hướng dẫn bạn quản lý khách hàng

 

Với danh sách khách hàng bạn có thể xem được thông tin của khách hàng và tìm kiếm khách hàng một cách nhanh chóng.

Trên danh sách này bạn có thể tìm kiếm theo tên khách hàng, số điện thoại, email, tìm theo nhóm khách hàng, nguồn khách hàng, trạng thái khách hàng,...

Để xem chi tiết khách hàng bạn chỉ cần nhấn vào tên của khách hàng như dưới đây:

Màn hình chi tiết thông tin khách hàng sẽ được hiển thị như sau:

 

Bạn có thể xem được lịch sử mua hàng của khách hàng cũng như lịch sử trao đổi, ghi chú làm việc và cập nhật thông tin khách hàng trên màn hình xem chi tiết