Phân khúc khách hàng

Trong bài viết trước Teamcrop hướng dẫn bạn cách quản lý thông tin khách hàng. Trong bài viết này Teamcrop hướng dẫn bạn thiết lập phân khúc khách hàng.

Phân khúc khách hàng là phân loại và sắp xếp khách hàng vào từng nhóm dựa trên nhu cầu và hành vi của khách hàng nhằm để khuyến mãi và marketing dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Để thêm mới phân khúc khách hàng: 

Từ thanh menu Khách hàng ----> Phân khúc khác hàng

Nhấn nút Thêm mới phía trên bên phải. Hệ thống sẽ mở màn hình thêm mới như sau:

Nhập các thông tin trên màn hình trên và chọn Rule điều kiện để lọc ra những thành phần cần thiết để tạo phân khúc khách hàng và nhấn nút Thêm phía dưới để chấp nhận điều kiện vừa tạo và nhấn nút Thêm mới phía dưới bên phải để tạo phân khúc khách hàng với điều kiện rule trên.

Lưu ý

Tạo phân khúc khách hàng để hỗ trợ cho việc thực hiện chiến dịch marketing và là điều kiện để áp dụng cho các chương trình khuyến mãi.