Quản lý giao dịch điểm của khách hàng

Trong bài viết trước, Teamcrop đã hướng dẫn bạn cách thiết lập công thức tính điểm tích lũy và quy đổi điểm tích lũy để thanh toán khi mua hàng. Ở bài viết này, Teamcrop sẽ hướng dẫn bạn xem và quản lý quá trình giao dịch điểm của khách hàng.

 Để quản lý giao dịch điểm của khách hàng:

Từ thanh menu Khách hàng ----> Điểm tích lũy

 

Với danh sách giao dịch điểm, bạn có thể xem được số điểm giao dịch khi có đơn hàng phát sinh (là được cộng thêm bao nhiêu điểm từ công thức tính điểm tích lũy) và bị trừ bao nhiêu điểm (là bị trừ điểm khi sử dụng điểm để thanh toán từ công thức quy đổi điểm). Tại đây bạn cũng có thể xem giao dịch điểm của một khách hàng bằng công cụ tìm kiếm phía trên.

Hiện tại giao dịch  điểm của khách hàng đang phát sinh tự động khi có đơn hàng phát sinh và thỏa điều kiện tích điểm.
Ngoài ra bạn cũng có thể thêm mới một giao dịch điểm bằng tay. Bằng cách nhấn vào Thêm giao dịch

 

Nhấn Thêm giao dịch để hoàn tất việc thêm mới.

 

Lưu ý
  • Giao dịch điểm của khách hàng chỉ phát sinh khi đơn hàng của khách mua trên hệ thống đang ghi nhận ở trạng thái đơn hàng là Hoàn thành.
  • Khi đơn hàng bị HỦY thì giao dịch điểm trước đó của khách hàng cũng sẽ bị hủy theo.