Quản lý tài khoản ngân hàng

Tài khoản ngân hàng là phương tiện hiện đại để thanh toán các giao dịch giữa công ty và đối tác, thanh toán hóa đơn. Với nhiều điểm thuận tiện, sử dụng tài khoản ngân hàng để ghi nhận thu chi ngày càng trở nên phổ biến với các doanh nghiệp hạn chế dòng tiền bị thất thoát. 

Để thuận tiện trong giao dịch thanh toán với đối tác, công ty cần sở hữu nhiều tài khoản ngân hàng. Khi công ty lập thêm một tài khoản mới, tài khoản đó cần được thêm mới trong hệ thống để tối ưu hóa công tác quản lý.

Để thêm một tài khoản ngân hàng mới:

Từ menu Tên công ty ---> Cài đặt và cấu hình ----> Tab Sổ quỹ ----> Tài khoản ngân hàng

Hệ thống mở như màn hình dưới đây:

 

Nhấn vào nút Thêm mới ở góc trên bên phải để thêm mới tài khoản ngân hàng. Hệ thống sẽ mở màn hình sau: 

Nhập các thông tin cần thiết ở màn hình trên và nhất nút Thêm mới ở phía dưới bên phải để lưu lại thông tin tài khoản vừa thêm.

Lưu ý

Nếu loại tài khoản là ngân hàng thì phải nhập số tài khoản của ngân hàng vừa tạo