Teamcrop Box

Teamcrop Box là công cụ mở rộng giúp cho các đối tượng khách hàng hay công ty muốn trao đổi, ghi nhận thông thông tin các đối tác của mình vào hệ thống Teamcrop thông qua các kênh Facebook, tawk.to,...

Lưu ý

Chỉ áp dụng cho các khách hàng, công ty đã có tài khoản trên hệ thống Teamcrop. Nếu chưa có tài khoản Teamcrop, vui lòng nhấn vào đây.

Với ứng dụng Teamcrop Box, bạn có thể:

  • Tạo khách hàng mới khi đang chat, tìm kiếm khách hàng đã có
  • Chỉnh sửa thông tin khách hàng hàng và ghi chú
  • Xem lại lịch sử đã chat và trao đổi với khách hàng.
  • Lên đơn hàng cho khách khi khách đồng ý mua hàng.
  • Xem lại lịch sử các đơn hàng mà khách đã mua.

Để thiết lập công cụ này bạn phải sử dụng trình duyệt Chrome.

Từ trình duyệt của Chrome nhấn mở Tab mới và chọn Ứng dụng của Chrome hoặc nhấn vào Cài đặt Teamcrop Box

Màn hình ứng dụng của Chrome sẽ hiển thị và chọn Web Store

Các tiện ích của Chrome sẽ hiển thị. Lúc này bạn tìm kiếm với từ khóa là teamcrop 

Nhấn THÊM VÀO CHROME để tiến hành cài đặt. Popup hiện ra và nhấn cho phép Thêm tiện ích vào Chrome như hình dưới đây.

Dưới đây là hình ảnh sau khi cài đặt hoàn tất Teamcrop Box

 

Dưới đây là một số hình ảnh chat trên các kênh:

  • Teamcrop Box - Facebook page

Nếu bạn không thấy hộp Teamcrop Box trên fanpage của bạn (do chưa cập nhật hộp chat mới của Facebook) thì hãy làm như hình sau: Nhấn vào " Đi tới hộp thư mới --> "

 

  • Teamcrop Box - Zalo page

 

  • Teamcrop Box - tawk.to

 

Tạo thông tin khách hàng mới trên Teamcrop Box

Nhập thông tin khách hàng ở màn hình tạo khách hàng ở hộp bên trái màn hình chat.

Sau khi nhập các thông tin cần thiết như tên, SĐT, địa chỉ,... nhấn Thêm mới ở góc dưới bên phải để lưu lại thông tin khách hàng vào hệ thống Teamcrop.

 

Ngoài ra bạn có thể tìm kiếm khác hàng cũ đã từng mua hàng và tồn tại trong hệ thống bằng cách nhấn vào dòng chữ Tìm khách hàng và nhập từ khóa tìm kiếm như Tên, SĐT, email, mã KH.

Nếu tìm thấy thì nhấn vào để chọn khách hàng đó. Ngược lại nhấn vào dòng chữ Nhấn vào đây để quay lại màn hình thêm mới khách hàng.

Dưới đây là 1 khách hàng được thêm mới thành công

Ở màn hình trên bạn có thể nhập ghi chú timeline cho khách hàng này hoặc nhấn vào icon cây viết để chỉnh sửa thông tin khách.

 

Trong trường hợp bạn là người bán hàng, khi khách hàng đồng ý mua sản phẩm của bạn, bạn có thể tạo đơn hàng trực tiếp trên Teamcrop Box bằng cách nhấn vào Tab Tạo đơn hàng bên cạnh và tìm sản phẩm mà khách mua rồi thực hiện thao tác tạo đơn hàng.

Nhập thông tin giao hàng , chọn nhà vận chuyển, Kho xuất hàng và phương thức thanh toán (nếu có)

Nhấn Thêm mới để Tạo đơn hàng cho khách.

 

Có thể xem lại lịch sử các đơn hàng đã bán trước đó cho khách bằng cách nhấn vào Tab Đơn hàng đã tạo