Tích hợp gửi Email đến khách hàng

Hiện tại Teamcrop hỗ trợ tích hợp gửi Email marketing đến khách hàng. Làm theo các hướng dẫn sau để tích hợp và sử dụng cho công ty của bạn.

Từ thanh menu menu Tên công ty -----> Cài đặt và cấu hình ----> Tab bán hàng----> Cấu hình tạo đơn hàng

 

Nhấn vào Cấu hình gửi email để tiến hành cài đặt kết nối. Một Popup sẽ mở như sau:

Tick vào Bật / Tắt cấu hình gửi mail, thông tin cấu hình sẽ mở như sau:

 

Ở màn hình trên đang hướng dẫn cấu hình gửi mail với loại là SMTP dùng tài khoản Gmail hoặc Yahoo mail.

Lưu ý: Để lấy được Password của  SMTP của Gmail ta làm như sau:

Để thiết lập SMTP chính xác như trong bài này, bạn cần bật chức năng mật khẩu hai lớp (2-Step Verification) cho tài khoản nếu bạn chưa bật, bằng cách vào https://myaccount.google.com/.

Tại đây, bạn vào phần Signing in to Google (Đăng nhập vào Google).

signing-in-to-Google

Rồi chọn bật chức năng bảo mật hai lớp.

baomat2lop-google

Sau khi bật xong, bạn vào lại phần Signing in to Google như ở trên và chọn Mật khẩu ứng dụng.

matkhauungdung-google

Hãy nhấp thẳng vào mục đó, sau đó kéo xuống dưới chọn Select app là Mail và Select device bạn chọn cái gì cũng được, rồi ấn Generate.

gmail-smtp-02

Sau đó nó sẽ cho bạn một dãy ký tự, hãy bôi đen và copy toàn bộ nó, đây chính là mật khẩu SMTP của bạn.

gmail-smtp-03

Password của SMTP ở đây là chuỗi

"  nlvk  nrvc  dkrd  hhqq  "

 

Lưu ý

Sau khi nhập tất cả các thông tin cấu hình, bạn nhấn Kiểm tra kết nối. Nếu hệ thống báo " Kết nối thành công" sau khi nhấn nút kiểm tra thì việc kết nối mới hoàn tất và mới có thể gửi được Email đến khách hàng.

 

Ngoài ra bạn có thể chọn loại cấu hình gửi mail là Amazon SES và màn hình cấu hình hiện ra như sau:

Nhập các thông tin trong cấu hình ở màn hình trên và nhấn Cập nhật để lưu lại và hoàn tất việc cấu hình gửi mail.