Timeline của khách hàng

Timeline là nơi quản lý các hoạt động giao tiếp với khách hàng trong quá trình kinh doanh, hợp tác.

Quản lý Timeline khách hàng

Từ thanh menu Khách hàng -----> Danh sách khách hàng

Hệ thống sẽ hiển thị danh sách khách hàng như dưới đây:

Nhấn chuột trực tiếp vào tên khách hàng. Hệ thống sẽ mở màn hình như dưới đây:

Chọn Tab Hoạt động và  nhập ghi chú Timeline cho khách khách hàng.

Với màn hình trên bạn có thể xem lịch sử chỉnh sửa thông tin của khách hàng, các mail đã gửi cho khách cũng như các hoạt động công việc và sự kiện giao tiếp đã, đang và sẽ diễn ra với khách hàng.

  • Nhập Ghi chú Timeline cho khách hàng

 

 

  •  Gửi Email tới khách hàng

  • Lên Lịch làm việc với khách hàng